ازدواج آسان

معنای ازدواج آسان چیست؟

مگر ازدواج سخت هم داریم؟

مگر ازدواج آسان شیرینی دارد؟

دوست دارم نظر بذارید برام

/ 1 نظر / 15 بازدید
هستی

سلام سختی یا اسونی معیار های نسبی هستد. از نظر فردی ممکنه یه چیز سخت باشه در حالی همون چیز ممکنه از نظر کس دیگه اسون باشه. ازدواج هم همینطور هست.