مراسم ازدواج سنگین و سخت نشانه ی به آخر نرسیدن...

عنوان مطلب از این مثل گرفته شده است:

سنگ بزرگ نشانه ی نزدن است

البته اشکال می توان گرفت ولی عنوان تقریبا صحیح است

گاهی اوقات خانواده ی زوجین باعث سخت شدن این امر می شود

گاهی اوقات خود زوجین و گاهی اوقات هردو...

مراسم ازدواج سنگین و سخت :

از اندازه ی درآمد و پس انداز خیلی بیشتر باشد و اسراف و زیاده روی در آن باشد.

.

به نظر عده ی زیادی از متاهلین سخت ترین قسمت های زندگی ، اوایل آن است

اگر اوایلش را درست طی کنید بعد ها راحت تر می توانید به زندگی ادامه دهید.

کسی که درآمد زیادی ندارد اصلا از نظر عقلی هم نباید خود را به این در و آن در بزند و مراسم آن چنانی بگیرد.

من افرادی از زوجین تحصیل کرده را می شناسم که به جای مراسم عروسی به سفر زیارتی رفته اند

یا در مسجد مراسم گرفته اند.

البته نمی گویم شما هم این چنین کنید ولی مراسم بزرگ و سخت جز برای خودتان برای کس دیگری زحمت و دردسر ندارد.

خرج زیادی که می خواهید صرف مراسم آن چنانی کنید به زخم های زندگیتان که گفتم در اوایل زیادتر است کنید.

باید این فرهنگ چشم رو هم چشمی برداشته شود

دیگر همه ی مردم ما به سطح فرهنگ و سواد بالاتری رسیده اند

البته بگویم قدیم هم چشم رو هم چشمی نبود...!!!

منتظر نظراتتان هستیم....................................

/ 1 نظر / 27 بازدید
پریسا

لطف کردی بهم سر زدی, ممنون. بازم بیا پیشم