آهای جوون ، چرا گناه؟!

جوونای عزیز

چرا گناه ، چرا کار حروم؟

شما غیر از راه حروم که هزار تا ترس و لرز داره

عذاب وجدان میاره

خدا رو ناراحت می کنه

راه حلال هم دارید

هم ثواب می کنیدو خدای بزرگ ازتون راضیه، هم ترسی نداره، هم آرامش واقعی رو حس می کنید

راهش ازدواجه

دائم یا موقت

تو مطلب های گذشته نوشتم شرایط ازدواج موقت چه طوریه

بسم الله!

به جای کار حروم برو هم حال کن و هم ثواب

کلاه شرعی؟

نه ، خدا هواتو داشته!

می دونسته نفسمون ضعیفه می دونسته شیطون گولمون می زنه

راه حلالش رو گذاشته

هر چیز حرومی که لذت داره یه حلال مقابلش داره تا لذت رو به دست بیاری بدون گناه

گناه اگر آسون هم باشه نمی صرفه!

دو دوتا کنید معلوم می شه

هم لذت ببر هم ثواب کن ...........................>> با ازدواج (موقت یا دائم)

.....................................................................................................

سوالی یا نظری بود حتما بدید خوشحال می شم..................

/ 2 نظر / 19 بازدید
پریسا

هر چند باری که بهم سر بزنی منم هم میام سر میزنم. بدو بدو بدو که منتظرتم

m

آدم هوس باز کثیف به جوون بگو خدا توی قرآن بهت چی گفته سوره نور معیارهای صحیح ازدواج رو معرفی کن جوونی که ازدواج موقت بکنه سراغ ازدواج دائم نمیره و به این کار عادت میکنه و تنوع طلب میشه